דברים מוזרים שאנשים עושים כשהם לבד

כשאתם לבד אתם סוגרים את הדלת של השרותים? מנהלים שיחות עם האקס/ית מול המראה?