האם הראייה שלך חדה יותר מ-95% מהאוכלוסייה?

חדות הראייה זה לא רק לזהות מה או מי נמצא לפנינו אלא גם יכולת לאמוד מרחק בין עצמים או לזהות צבעים וגוונים במדויק. שאלות הבאות יעזרו לך לקבוע - האם הראייה שלך טובה? או שהיא באמת טובה מאד?

האם יש לך ראיה של מחשב, ראיה של טייס, ראיה של נץ או ראיה לא מושלמת? ראייה אנושית זה דבר מאד טריקי, שמצד אחד יודעת לשים לב לפרטים ממש קטנים ומצד שני מתעלמת מדברים שברורים מאד. ברור שהמח שלנו הוא ששולט במה נבחין ובמה לא, אבל יש לחדות הראיה שלנו וליכולת של העין תפקיד ראשי בהצגת המידע למח. בשאלון הבא נבחן את היכולת שלך להבחין במידע ולעבד אותו. מבחן הראייה האולטימטיבי - בהצלחה!

via GIPHY