האם אתם אנשים מספיק בוגרים?

איך הסביבה שלכם רואה אתכם?

לכל אחד מאיתנו יש צדדים יותר בוגרים ויותר ילדותיים, אבלך איך בסופו של דבר אתם מצטיירים בעיני 

הסביבה שלכם, האם הם חושבים שאתם אנשים בוגרים או שהם דווקא מרגישים שאתם קצת ילדותיים?

via GIPHY

ענו על מספר שאלות כדי לגלות: