בחנו את עצמכם: כמה אתם באמת יודעים על ראש השנה?

מדוע חוגגים ראש השנה יומיים? מתי תוקעים בשופר? ומה הקשר למזלות?! חושבים שאתם יודעים את התשובות? - תוכיחו!

בהצלחה

לפניכם שאלון על ראש השנה שמכיל 15 שאלות. הציון הממוצע עומד על 12 שאלות נכונות. חושבים שתצליחו יותר? בהצלחה: