BFFs Forever: עד כמה את חברה טובה?

יש הרבה סוגים של חברות, יש חברות ליציאה, חברות נפש, חברות מהצבא, חברות מהלימודים. ויש את החברות הטובות, אלא שאנחנו מרגישות איתן בנוח להיות מי שאנחנו, אלא שנספר להן כל דבר מביך ונעדכן אותן בכל פסיק שעשינו במהלך היום, אלא שאנחנו נעזור להן בכל דבר, נהיה שם בשבילן בעצב, בכאב, בהצלחות ובשמחות.

bffs.jpg

עד כמה את חברה טובה? מה הכי רחוק שהיית מוכנה ללכת עבור חברה שלך? עני 9 שאלות וגלי: