ניתוח השם שחר

השם שחר נעוץ עוד בימי התנ"ך ופונה אל הזמן שמתקיים ממש לפני הזריחה של השמש. הוא מופיע לראשונה בספר תהילים פרק נ"ז במשפט "עורה כבודי עורה, הנבל וכינור, אעירה שחר".

השם שחר מסמל התחלה חדשה, רעננות והתחדשות, יום חדש מלא ציפיה לחוויות חדשות וברכות חדשות הממתינות מעבר לקרן האור. השם שחר מתקשר גם למהות התפילה השחרית, ולכן מתאפיין במשמעות של קדושה ורוחניות גבוהה.

הערך הנומרולוגי של השם שחר הוא 4 ומתאפיין בחשיבות של ארגון וסדר בחיי אותו אדם. אנשים בעלי שם זה הם מאוד מעשיים ומרגישים את הצורך במסגרת ממוקדת שתכיל אותם ותסייע להם לקבל החלטות במהלך החיים. יש להם משמעת עצמית מאוד גבוהה. יש להם תשומת לב מוגברת לפרטים הקטנים ולכן יתאימו למקצועות של בנייה, עריכה וחשבונאות. מצב הרוח שלהם מתאפיין באיזון הרמוני וכזה שאינו נוטה לצאת מכלל לשיטה. הם אנשים מאוד רציונאליים, לכן לא נוטים להרגיש חרדה או בילבול לעיתים קרובות. הם אלו שמעניקים תחושות בטחון ותמיכה לאחרים, לכן אנשים מאוד אוהבים להימצא בחברתם.

כבני זוג הם מקרינים אמון ואהבה חזקה, אך לעיתים יש להם נטיה להיות מעט שתלטנים. חשוב לזכור להתנהל בצורה שלא תפגע בבני הזוג, גם אם הם רואים את צדקת הדרך שלהם כזו הרציונלית.