תחזית שבועית לתאריכים 01/04-07/04

התחזית השבועית לתאריכים 01/04-07/04.

כיצד השבוע שלכם ימשך ומה צפוי לכם על פי מערך הכוכבים?